Organising Committee
Patron Organising ComitteeCA Rajeev Biyani
Chairperson, Biyani Shikshan Samiti, Jaipur (INDIA)


Dr. Sanjay Biyani
Director, Biyani’s Group of Colleges, Jaipur (INDIA)


Dr. Manish Biyani
Symposium Chair
Chief Scientist, University of Tokyo, Tokyo (JAPAN)
Research Director, Biyani Group of Colleges,Jaipur (INDIA)

   

 

Ms.Vaishali Purohit (Convener)
Dr. Nandini Sharma (Co-Convener)
Dr. Pawan Patodiya Chitlangia
Mr. B.N.Gaur
Mr. Anubhav Lamba
Ms. Bhawana Chitlangia
Dr. Archana Dusad
Ms. Richa Khunteta
Ms. Megha Maheshwari
Ms. Shikha Dugar
Ms. Shashi Gurjar
Ms. Mahjabin bano
Ms. Sandu Sharma
Ms. Tanvi Gaur
Ms. Lalita Soni
Ms. Priyanka Chaturvedi
Mr. Alap Mukherjee
Dr. Satish Kumar Gupta
Mr. Mohd. Shakil Zai
Mr. Jitendra Kumar Sharma
Mr. Rajendra Singh Shekhawat
Mr. Ram Pratap Sharma
Mr. Rambabu Jangir
Mr. Aleem Khan
Mr. Karishma Gupta