Organising Committee
Patron Organising ComitteeCA Rajeev Biyani
Chairperson, Biyani Shikshan Samiti, Jaipur (INDIA)


Dr. Sanjay Biyani
Director, Biyani’s Group of Colleges, Jaipur (INDIA)


Dr. Manish Biyani
Symposium Chair
Chief Scientist, University of Tokyo, Tokyo (JAPAN)
Research Director, Biyani Group of Colleges,Jaipur (INDIA)

   

 

Ms. Rajni Sharma (Convener)
Mrs. Neena Agarwal
Mrs. Poonam Sharma
Mr. Madan Bajiya
Ms. Deepika Kumari
Ms. Nitasha Jain
Mr. Alap Mukherjee
Ms. Vijita Pareek
Ms. Neha Jain
Ms. Shweta Nigam
Ms. Nandini Parwal
Mr. Mohsin Khan
Mr. Shiv Kumar
Ms. Anu Chaudhary
Mr. Ram Pratap Sharma
Mr. Rambabu Jangid
Mr. Aleem Khan
Mr. Munish Kaushik
Mr. Naveen Mishra
Mr. Jai Singh
Mr. Ashish Soni
Mr. Mohd. Shakil
Mr. Rajendra Singh Shekhawat