Venue

“Utsav” Auditorium,
Biyani Girls College (BGC)
R-4, Sector No 3, Vidyadhar Nagar,
Jaipur -302023,
Rajasthan, INDIA